SENNHEISER FEJHALLGATÓ SZIVACS HD465/475/HDI550/HDR5-4/6/8/RS5/6/8/T5-HÖZ

Sennheiser fejhallgató szivacs - Fülpárna pár az alábbi tipusokhoz: HD 465, HD 475, HDI 550, HDR 5-4, HDR 6, HDR 8, RS 5, RS 6, RS 8, T 54. Original szám: 52197.